Advanced Search found 2 item(s) featuring "Jaroslav Kvapil"

1919-04-18 Vrije wolken (T.B.)
  • . . . Europeesche Tooneel-Letterkunde. "Vrije wolken", door Jaroslaw Kvapil De Tjechsche litteratuur even als de Tjechsche muziek en de schilderkunst, hebben de melankolie tot grondslag en 't is daarop dat de . . .
  • . . . grondvesten, waarop ons zieleleven is opgetrokken". Hetzelfde als voor de muziek en schilderkunst, geldt ook voor de Tjechsche litteratuur. Met dit stuk gaf Kvapil een brok diepe realiteit, die, alhoewel aanvechtbaar in sommige meeningen, een prachtige psycho-analyse geeft van de verschillende karakters in dit tooneelspel. De dialoog is . . .
1919-05-09 Tooneel en muziek te Brussel (Karel Van de Woestijne)
  • . . . gekregen dat te Brussel worden opgevoerd een aantal stukken van schrijvers uit geallieerde en neutrale landen. Reedszagen wij "Vrije Wolken" van den Tsjech Kvapil en "Droeve Min" van den Italiaan Giacosa . Zullen volgen de noordelijke Björnson en de Angelsaksische Valentine , de Franschman . . .