Advanced Search found 2 item(s) featuring "Jean Jacques Bernard"

1931-10-18 Odiel Daem en "Ghéonkring" (LUDO)
  • . . . Vlaamsche Volkstooneel , "Lysistrata" van Aristophanes , een geweldige en nog altijd aktueele satyre op de vrouw, misschien "L'invitation au voyage" van Jean-Jacques Bernard , van de fijnste stemmingskunst die er kan gevonden worden en dan als hoofdzet de trilogie van Aeschylos zijnde: 1. Agamemnon; 2. . . .
1926-04-11 Willem Putman: "Looping the loop" (Lode Monteyne)
  • . . . bovendien fel opviel een mysticisme, dat uit de Maeterlinck -literatuur afkomstig scheen. Een stuk als «Jeugd» herinnert heel sterk aan Martine van Jean Jacques Bernard en aan de theorieën over de stilte, welke deze Fransche schrijver in zijn merkwaardig werk toepast. En toch is misschien deze in . . .