Advanced Search found 1 item(s) featuring "J.C. Vanderhorst"

1932-12-23 Tooneel, Kon. Nederl. Schouwburg. "Elias weet het beter" door J. Swerling en E. Robinson (Anon.)
  • . . . A. Janssens had zijn politiepet te opvallend scheefgezet. Bij de Amerikaansche politie zou zooiets stellig niet worden toegelaten. De vertaling van den heer J. C. Vanderhorst was feilloos op deze tekortkoming na, dat hij de specifiek-semitische terminologie niet zeer mondgetrouw had opgeteekend. Ditmaal waren zinsbouw en uitdrukkingen te . . .