Advanced Search found 2 item(s) featuring "Ivan Tourgeniev"

1923-12-08 Ivan Tourgenieff : "Un mois à la campagne" (Willem Putman)
  • . . . Ivan Tourgenieff : "Un mois à la campagne". "Je ne peux pas avaler la littérature russe, mieux je la nie absolument, c'est de la . . .
  • . . . er verslag over geeft in "Les Nouvelles Littéraires" van 17 November. Ik las dat geestig stukje critiek precies na de derde akte van Tourgenieff 's "Mois à la campagne", wijl ik wandelde in het gezellige salon-fumoir van het " Théâtre du Marais ", den eenigen schouwburg te Brussel waar . . .
  • . . . met goeden smaak en elegantie, en verdiende ruimschoots het hart der gezelschapsdame en het opendoekje van het publiek. Dit tooneelstuk van Ivan Tourgenieff doet alleen maar aan Rusland denken wegens de namen der personen en dit geeft overigens een eigenaardig en lief klankje aan den dialoog. . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
  • . . . het Engelsch naar Shakespeare , Shaw , Synge , Barrie en Joyce ; uit het Russisch naar Toergenjef en Tsjechof , uit het Scandinavisch naar Strindberg en Ibsen , uit het Duitsch (het programma zegt grappig: het Oostenrijksch) . . .