Advanced Search found 1 item(s) featuring "Hugo von Hofmannsthal"

1931-10-18 Odiel Daem en "Ghéonkring" (LUDO)
  • . . . IS Van eerst af, werd ingezet met "Cain" van Anton Wildgans , gevolgd door Hegenscheidt 's "Starkadd". "Het Salzburger Wereldtheater" van Hugo van Hofmannsthal in de uitstekende vertaling van E. H. Joris Caeymaex . Aan het publiek werd nog wat toegegeven met "Jonkvrouw de la . . .