Advanced Search found 1 item(s) featuring "Henri Murger"

1937-01-19 Bohême (L.O.)
  • . . . als traditie in aanmerking komt, niet veeleer te zoeken is in het milieu dat door de librettisten ontleend werd aan den Franschen schrijver Murger . Parijs heeft in dit opzicht een voorsprong op Milaan, iets waarvan de vertooning van thans den stempel droeg. Voor het herscheppen van dit milieu, . . .