Advanced Search found 1 item(s) featuring "Heineman"

1928-02-11 Willem Putman: "Het Masker" (Lode Monteyne)
  • . . . dramatisten, kan niet eens bogen op het bezit eener mentaliteit, die van dezen tijd zou zijn. En de omstandigheid, dat de tooneelschrijver -- Heineman -- beweert: «Maar dat wordt 'n omgekeerde wereld. Straks moeten wij regisseur en decorateur gaan vragen: Hoe willen jullie dat ons stuk er . . .