Advanced Search found 1 item(s) featuring "Hendrik van Schoor"

1932-01-22 Katholiek Tooneel: Een gala-vertooning van "Seppel" in de nieuwe feestzaal van "Het Volk" te Gent: Creatie van "Veva" van Jef Crick (Anon.)
  • . . . Zondag 7 Februari e.k. Dit zal, althans voor Vlaanderen, de creatie zijn van het nieuw tooneelwerk van Jef Crick , waarvoor toondichter Hendrik Van Schoor van het Antwerpsch Conservatorium, zoo juist enkele bladzijden illustreerende muziek komt te schrijven welke ook te dezer gelegenheid voor het eerst zullen . . .