Advanced Search found 3 item(s) featuring "Hippoliet van Peene"

1926-02-13 Gogol : "Le Revizor" (Willem Putman)
  • . . . en de vrouwtjes verliefd. 4. Dit bedrijf is het meest "farce". Het doet denken aan den tijd der rederijkers, aan sommige blijspelletjes van Van Peene , en, nader bij ons, aan "Bas-Noyard" van Soumagne en vooral aan "Knock" van Jules Romains ; gerust kunnen we . . .
1925-12-20 Michel De Ghelderode en Jef Vervaecke : "Van den dood die bijna stierf..." in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
  • . . . dat in een volksch raam naar bouw en uitdrukking een tekst is geplaatst, die overgenomen schijnt uit de meest slordig geschreven stukjes van Van Peene . Bij de vertooning zijn de tekortkomingen van het stuk duidelijk gebleken. Zij was trouwens nog al slordig, de vertooning. Geen der spelers kende . . .
1924-03-04 Henry Soumagne : "Bas-Noyard" (Willem Putman)
  • . . . Dorpspolitiek is steeds een geliefkoosd onderwerp geweest voor onze Vlaamsche tooneelschrijvers en stellig zou deze "farce" zich niet ver boven het genre van Van Peene verheffen, als niet de eenig-mooie enscèneering en het spel vol stijl de vergelijking onmogelijk maakten. Deze vertooning stelde tevens in een helder daglicht, . . .
  • . . . enscèneering en het spel vol stijl de vergelijking onmogelijk maakten. Deze vertooning stelde tevens in een helder daglicht, hoe zelfs een stukje van Van Peene , aldus tot een spektakel met stijl opgewerkt, een geheel ander uitzicht zou krijgen. De slot-indruk is zeer vleiend voor M. Delacre , . . .
  • . . . echte sultan. Hij is steeds brilliant. Zijn charge is nooit smakeloos. Hij is vol distinctie, ondanks zijne zwaarlijvigheid. Hij zou alles redden, desnoods Van Peene ; en het heele Marais-gezelschap is hem hierbij steeds hulpvaardig. Gelukkige auteur, die met dergelijke piëteit "gediend" wordt! 4-3-24. . . .