Advanced Search found 2 item(s) featuring "Hilarion Thans"

1927-02-15 Uitvoering van "passiebloemen" te Maastricht (R.S.)
  • . . . zijn, blijvend moge zijn." Het warm aplaus op deze woorden herhaalde zich, toen het Comité-lid kap. Lebens o.a. mededeelde, dat de dichter pater Hilarion Thans , zich in de zaal bevond. De auteur had een ovatie in ontvangst te nemen, die door het orkest met fanfares werd onderlijnd. De . . .
1936-06-19 Het religieus tooneel: Het spel van het heilig bloed (Willem Putman)
  • . . . bijgewoond. Zoo herinner ik mij nog zijn collaboratie te Hasselt, bij een moderne experimenteele regie-proeve van wijlen Renaat Verheyen («Passiebloemen» van Hilarion Thans ), waar hij door zijn brillant ingrijpen zijn medewerkers gewoon in een hoek duwde, zoodat het eigenlijk spel nagenoeg totaal verdween en herleid was . . .