Advanced Search found 5 item(s) featuring "Henriette Roland Holst-Van der Schalk"

1923-03 "De Kinderen": feestelijk spel in verzen van Henriette Roland Holst Van der Schalk (K. v. d. O.)
  • . . . De Kinderen. Feestelijk spel in verzen door Henriette Roland Holst Van der Schalk . (Uitgave W. L. & J. Brusse, Uitgeversmaatschappij, Rotterdam). De Kinderen. Feestelijk spel in verzen door
  • . . . Henriette Roland Holst Van der Schalk . (Uitgave W. L. & J. Brusse, Uitgeversmaatschappij, Rotterdam). De Kinderen. Feestelijk spel in verzen door Henriette Roland Holst Van der Schalk . (Uitgave W. L. & J. Brusse, Uitgeversmaatschappij, Rotterdam). Marxistische caritas is een economische en als bron meer verwant aan . . .
  • . . . vrouwelijke, vermoederende adem de harde Marx-korst te verweeken, de koude sociologie te verwarmen die, helaas, den troostelijken gloed mist van het Christendom. Zal Henriette Roland Holst er ooit in gelukken de on-dichterlijke Marx een krans levende rozen rond de slapen te leggen? Haar spel " De Kinderen " . . .
  • . . . zou -- wie wil zich misleiden? -- de innerlijke nood niet verminderen. Wij doorzien te goed dat, onder de roode Marxistische mantel die Henriette Roland Holst oneigen omgeslagen houdt, de drang van haar ziel een christelijke blijft; de stuwkracht van socialisme en communisme is overgeërfd en overblijvend Christendom; . . .
  • . . . alle tegenwoordige negatieve elementen, ondanks hun tegenspraak, nog aanwezig; "anima naturaliter christiana". In dit "feestelijk spel" is o. m. de christelijke liefde van Henriette Roland Holst voor de " kinderen der arbeiders " zóó gemoedsbrekend dat het schijnt alsof zij straks de klassieke deurder-armoede nadert waarachter Christus wacht . . .
1938 Vondel en Verschaeve; Twee bijbelsche spelen van Verschaeve; Elijah (Willem Putman)
  • . . . zijn reeds zoo eerbiedwaardig oeuvre. Het is een groot en krachtig drama dat terecht bekroond werd met den staatsprijs voor tooneel-letterkunde en waarvan Henriette Roland Holst getuigt: «Ik vond er een grootschheid van visie in die weinig thans levende dichters bereiken.» . . .
1935-11 Een monographie over Verschaeve (Gerard Walschap)
  • . . . leven van een mensch niet doordringen en benvloeden kan. Dit vastgesteld zijnde telt hij juist vier soorten kunstenaars: natuurgodsdienstige ( Tagore ); religieus-socialistische ( H. Roland-Holst ); joodsche ( Bialik ); christelijke ( Claudel - Verschaeve ). De boeddhisten en de mohammedanen zijn dus geen soort, de communisten ook niet, . . .
1934-11-20 De spreekkoren van Gery Helderenberg, door Aloïs de Maeyer (Aloïs de Maeyer)
  • . . . de Graal-meisjes en de beweging vroeg om vorm en geleding. Naast de meer uitgebreide - spelen, dan - als die van een H. Roland Holst , het zeer voorname Mariaspel van Teo de Witte (toch ook alweer geen eigenlik spreekkoor) en het, onlangs verschenen, uitstekende Omnis . . .
1932-09-13 Het spreekkoor, door L. Geysen (Lode Geysen)
  • . . . dat de Antwerpsche tak uitvoeringen realiseerde met honderd vijftig uitvoerders, dit reeds jaren geleden. En dat dit jaar er een bewegingskoor «Prometheus» van Roland Holst , onder de leiding van de danseres Lea Daan voor wat de beweging betreft, met zeer groot succes werd opgevoerd. Gust de Muynck had . . .