Advanced Search found 1 item(s) featuring "H. Fabri"

1931-06-30 Vondels "Lucifer" in 't Klein Seminarie te Hoogstraten (Anon.)
  • . . . opvatting alleen zijn mag, een stemmingwekkend midden waarin het spel zich ongedwongen en in alle richtingen vrij ontplooien kan. En E. H. Dr H. Fabri , regisseur, en alle spelers verdienen uitbundigen lof, want ze hebben het hunne bijgedragen, en in ruime mate, tot verheffing van ons volk, dat . . .