Advanced Search found 2 item(s) featuring "Henri Brochet"

1931-05 "Het Kindeken Jezus in Vlaanderen" (Rob Erkens)
  • . . . maken wie de grootste schuld draagt aan dit gebrek aan echt godsdienstige stemming. -- De schrijver? De bewerkers: Neel Doff en Henri Brochet ? De spelers die het kluchtige zooveel mogelijk hebben aangedikt? Het gegeven is voldoende gekend om het hier slechts even aan te stippen: . . .
1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)
  • . . . stukken vertoond, namelijk «DE DANSENDE SALOME» en «HET KINDEKE JEZUS IN VLAANDEREN», (dit laatste zijnde een bewerking door Neel Doff en Henri Brochet ). Het eerste was een mislukking, waaraan we indertijd vinnige critiek hebben besteed, maar waarvan Van de Velde heeft gered wat er . . .