Advanced Search found 2 item(s) featuring "Henri Barbusse"

1920-03-28 GEORGES EEKHOUD'S EERHERSTEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Hoogeschool te Gent; de Vlaamsche Studentenkringen van dezelfde universiteit; Alexander Struys , die den meester een ets stuurde; Xavier Privas , Henry Barbusse , Romain Rolland , den Literairen Studentenkring der Gentsche Universiteit, August Vermeylen ; Simons , leider der Wereldbibliotheek, enz. Benevens een . . .
1920-05-08 JEROME EN JEAN THARAUD (Karel Van de Woestijne)
  • . . . dan Fabrice uit "La Chartreuse de Parme". Men denkt hierbij, natuurlijk, aan "Clarté": het geval is immers hetzelfde. Doch welk een verschil tusschen Barbusse , die (het is voor hem een geluk te achten) noodig heeft geacht de eigen ervaringen en meeningen toe te schrijven aan een zeer middelmatig . . .
  • . . . Tharaud 's, bloemen van eene verfijnde maar pezige en diepwortelende beschaving! - Want tegenover het vlugge, soms verbazend-scherpe, soms ook onsmakelijk-opdringerige impressionisme van Barbusse , dat telkens wel als heel knap, heel juist en heel pittoresk, maar tevens vulgair, gezocht en druk aandoet, staat, dat het oorlogsboek der
  • . . . van den oorlog", alle.... gemeenplaats erbuiten gelaten, waar de literaire beoordelaar als dusdanig buiten kan blijven, ook zoo hij een vurig volgeling van Barbusse -als-socioloog mocht zijn, - hoe inniger weten de kiesche minnaars der stilte ons te boeien dan de moedwillige proletariër-én-impressionist voor wie alle sensaties, de acuutste . . .
  • . . . hebben en die, met zijne oppervlakkige oprechtheid, ons minder ontroert dan dat hij ons kregel maakt. Want wat de nationalistische individualiteit van een Barbusse achter stelt bij de minder-opzettelijke, als verzwegen personaliteit van de Tharaud 's is, dat de eerste dan toch anarchistisch steeds blijft, al staat . . .