Advanced Search found 1 item(s) featuring "Grand Théâtre, Oostende"

1921-07-26 MUZIEK TE OOSTENDE I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . dag te besluiten, hare dansfeesten, waar iedere dochter hare moeder meebrengen kan, al was die moeder nog zoo deftig. En er is het " Grand Théâtre " waar een keurgezelschap - al de grootste namen op het gebied van Italiaanschen bel canto en Fransche operakunst - iederen avond het loopende . . .