Advanced Search found 4 item(s) featuring "Giacomo Meyerbeer"

1927-03-09 Boris Godounow (L.O.)
  • . . . Wagner 's opvatting van het muzikaal-uitgewerkt drama, en schaart zij zich bij deze welke ten gronde ligt aan de groote opera van Meyerbeer . Een vergelijking met diens hoofdwerk "Les Hugoenots" dringt zich als van zelf op. Ook in Boris wordt teruggegrepen naar het historisch verleden van een . . .
  • . . . nemen voor geen geringer deel de scene in beslag en in de muzikale uitwerking overweegt eveneens het belang van het vokaal gedeelte. Terwijl Meyerbeer door zijn kunst echter den smaak van een verwend publiek te gemoet komt (dat hij zich als cosmopolitisch componist liefst zoo gemengd mogelijk voorstelt) . . .
1929-01-04 "Geschiedenis van een soldaat" en "Orpheus" te Gent (Cr.)
  • . . . deze van den overigens zeer bedaarden, klassiek voelenden en oordeelende criticus Arthur [???] in zijn werk "Evolution de la Musique de théâtre depuis Meyerbeer jusqu'à nos jours". De muziekpartituur van "Geschiedenis van een soldaat" zetten wij volkomen op een lijn met de dekors van Jespers, waarvan de evocatieve, . . .
1921-02-25 MUZIEK TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . heeft, bood hij dit jaar aan merkwaardigs niet veel meer dan eene behoorlijke reprise van Verdi 's "Falstaff", terwijl hij telkens het Meyerbeer -repertorium herhaalt, wat eene opgetogen menigte lokt. Eene uitzondering op deze weinigverheffende vertooningen zou de uitvoering wezen van Maurice Ravel 's "Heure Espagnole", waar . . .
1921-11-02 Muziek te Brussel VI (Karel Van de Woestijne)
  • . . . die "à la hauteur" willen zijn halen wel wat den neus op, hetgeen bij "Marouf" niet hoefde. Maar bij de trouwe bezoekers-toehoorders van Meyerbeer dan toch een stuk om zijn hart bij op te halen. Het wordt dan ook zoo prachtig gegeven ! De weelde der decoratie is . . .