Advanced Search found 1 item(s) featuring "Ghéonkring, Berchem"

1931-10-18 Odiel Daem en "Ghéonkring" (LUDO)
  • . . . Odiel Daem en " Ghéonkring " "Men heeft veel gesmaald op 't liefhebberstooneel. Ondanks is 's werelds loon. Aan de dilettanten dankt het tooneel alles. Vroeger, en nu nog, . . .
  • . . . zijn kas. De smaak van het publiek moet voldaan worden. Voldoen is niet veranderen en veredelen. Veranderen is ruiten breken. Veredelen is eerst ontsmetten. " Ghéon " de Berchemsche tooneelkring gaat nu zijn 8ste jaar op dien weg. Waarom dien naam? Wel bij de stichting was de naam van den gekenden . . .
  • . . . schrijver zelf werden maar twee stukken opgevoerd, het laatste "Trois jeune filles à marier". Zoo wordt mijn ontmoeting ingezet met Odiel Daem , Ghéon 's leider, die onder zijn breed, ongeroerd gelaat, met het wijd uiteenlaaien van krulhaar op zijn Beethovens, niet zulke groote bedrijvigheid laat vermoeden, tenzij een . . .
  • . . . en "Beatrijs" van Herman van Overbeke een sukses dat een 500-tal trouwe belangstellenden rond ons schaarde. Toen wist men eerst goed dat " Ghéon " in Berchem bestond, en wisten wij bepaald dat in onze verdere werking geen toegeving aan de wansmaak nog zou gedaan worden. Het modernisme werd . . .
  • . . . hen getoond wordt niet in zijn geheel verband indien zij de reeks niet gelezen hebben. De proefvoorstelling gaat in Maart '32. En daarmede zal Ghéon in een kader staan, waar ik haar reeds lang in gewenscht heb, namelijk dit van zich uitsluitend te wijden aan KLASSIEK TOONEEL