Advanced Search found 1 item(s) featuring "Gaily"

1924-01-26 Schouwburgiana (Anon.)
  • . . . alleen in aanmerking de duurdere schouwburgen, als Théatre du Parc , Galeries Saint Hubert , Alhambra , Vaudeville , Gaily , Théatre du Marais . De volksschouwburgen zijn uitteraard goedkooper. Natuurlijk brandde de Munt dan, als iedere rechtgeaarde schouwburg, in 1855 . . .
  • . . . de dure plaatsen en wat dies meer, maar men kan er gerust lachen, luidop zelfs, mits op beschaafden toon. Dan is er de Gaily , en de Alhambra , en de Scala en de Vaudeville , waar wat meer toegaat dan bij menschen, die over . . .