Advanced Search found 1 item(s) featuring "Gabriël Dregely"

1923-10-22 Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwburg: "Excellentie" (Gabriël Dregely) (J.B.)
  • . . . Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwburg : "Excellentie" ( Gabriël Dregely ) Een meevallertje! Geen vertaling uit het Fransch ditmaal - met de klucht "Excellence et Excellence" van H. Le Guigmer , biedt . . .
  • . . . daarom blijft deze ongenadige satire meer amusant. Het is wel raar: maar het felste succes krijgt het stuk wanneer het publiek ineens, door Gabriël Dregely 's werk heen, meent te doorzien wat een kolossale grap de politiek wel eens wordt. Maak de schouwburgmenigte niet wijs dat dit speciaal-Duitsche situaties . . .