Advanced Search found 1 item(s) featuring "Galeries Saint-Hubert, Lyon"

1924-01-26 Schouwburgiana (Anon.)
  • . . . van de hoofdslad tevens de goedkoopste is. Ik neem dan natuurlijk alleen in aanmerking de duurdere schouwburgen, als Théatre du Parc , Galeries Saint Hubert , Alhambra , Vaudeville , Gaily , Théatre du Marais . De volksschouwburgen zijn uitteraard goedkooper. Natuurlijk brandde . . .
  • . . . theater voor deftige, voorname menschen, die dus voornaam doen en er ook nog voorname begrippen op na houden. Anders is het in de Galeries Saint-Hubert , zoo genaamd omdat het theater gelegen is in de Passage of Galeries. Mijn hemel, het is daar ook duur. Men speelt daar . . .