Advanced Search found 1 item(s) featuring "George d'Hoedt"

1939-07 HET NEGEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1926-27 (August Monet)
  • . . . 23 October 1926 : Een oorspronkelijk : «Klaas in 't Luilekkerland», een tekst van Ernest W. Schmidt op muziek van George d'Hoedt , waarvan de verdiensten lang niet opwogen tegen alles wat zijn leefbaarheid in den weg stond. Op Zaterdag 8 Januari 1927 : Een . . .