Advanced Search found 2 item(s) featuring "Gerard Brom"

1928-10-05 "Adam in ballingschap" door het Vlaamsche Volkstooneel (Anon.)
  • . . . perfect afgestemd op de leven-schokkende tragiek van den zondeval in Eden, door Vondel -- voor wien, naar het woord van Dr Gerard Brom , «het doordachte stelsel der Kerkvaders» en «het doorleefde geloof der geslachten» hierin volstrekt geen hinder vormden -- zoo gróót-menschelijk behandeld. Diep ontroert gedurende . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Antoon van de Velde (C.)
  • . . . kritiek! Behalve voor die van sommige U bekende bladen. Misschien kreeg ik daar minder sympathie omdat ik geen Ibsenwerk misbruikte om Borms contra Van Cauwelaert op de planken te brengen. U vraagt mij verder wat ik over het publiek denk? Ik dank het publiek . . .