Advanced Search found 1 item(s) featuring "George A. Birmingham"

1932-01-25 Nederlandsche Schouwburg Antwerpen: Opvoering van "Het Standbeeld van Generaal Regan" (George A. Birmingham) (J.V.G)
  • . . . Nederlandsche Schouwburg Antwerpen: Opvoering van "Het Standbeeld van Generaal Regan" ( George A. Birmingham ) Het is ons niet mogelijk te beoordeelen welke verhoudingen eene mislukte opvoering in den Antwerpschen Schouwburg kan aannemen. In de . . .