Advanced Search found 1 item(s) featuring "Frank Van der Stucken"

1939-07 HET NEGEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1926-27 (August Monet)
  • . . . Florent Schmitt . Op Zaterdag 9 April 1927 : «Bacchanale» van Ebbe Hamerik , op een scenario van zijn leermeester Frank Van der Stucken . Als interessante gebeurtenis in dit seizoen is nog te vermelden, dat, in hun nood, de heeren Derickx en