Advanced Search found 2 item(s) featuring "François Mauriac"

1928-04-21 Maurits Sabbe: "Pluk den Dag" (Lode Monteyne)
  • . . . «PLUK DEN DAG» François Mauriac -- romanschrijver en essayist -- drukte eens deze meening uit : «Si la transformation théâtrale d'un roman . . .
1926-03-13 Ernest W. Schmidt en het blijspel (Lode Monteyne)
  • . . . dat ten slotte als een psychische kracht het kluchtige gebeuren beheerschen gaat. De auteur-zelf regeert de kleine wereld, die hij -- zijnde zooals Francois Mauriac zegt «Ie singe de Dieu» -- schept en wier lotsbestemming hij weeft. Hij overziet deze wereld. Ze is van hem. Hij blijft er . . .