Advanced Search found 1 item(s) featuring "Excelsior"

1925-03-12 Tooneel in Vlaanderen: Frans Delbeke: "De Vrek" (Anon.)
  • . . . het stuk zeer noodlottig. Dat is ook alles wat ik over de "vertooning" van De Vrek zeggen kan. Het was een schoone daad van " Excelsior ", een rederijkerskring uit Halle, zoo hoog te reiken -- de spelers hebben er echter allemaal hun arm bij gebroken. Maar ook een deel der . . .