Advanced Search found 1 item(s) featuring "Emile Rochard"

1923-09-24 De advokaat der armen (J.B.)
  • . . . schouwburg . Intusschen is in het genre waarmee men volle zalen wil krijgen, "De Advokaat der Armen" van Jules Mary en Emile Rochard , in een vertaling van Arie Van den Heuvel , een goede kans geweest. Zelf wie het minder over zijn hart kan krijgen . . .