Advanced Search found 4 item(s) featuring "Eugene O'Neill"

1928-11 "Goud" van O'Neill (Willem Putman)
  • . . . «GOUD» van O'NEILL Een zoogenaamd sterk speelstuk met een glansrol voor Staf Bruggen . In dien tijd had O'Neill den nobelprijs nog . . .
  • . . . «GOUD» van O'NEILL Een zoogenaamd sterk speelstuk met een glansrol voor Staf Bruggen . In dien tijd had O'Neill den nobelprijs nog niet gewonnen ; men behandelde hem met minder omzichtigheid. In elk geval was dit een vertooning die in de reeks experimenten . . .
1930-01-04 Muziekpaljassen (Anon.)
  • . . . Cardijn uit het Hongaarsch heeft vertaald, en dat een werkelijke verrijking van het modern repertoire mag geheeten. "Muziekpaljassen" is, evenals "Gold" van O'Neill , een stuk van den waan. Maar hier worden de personages in een heel andere richting gestuurd; hun waan is geestelijk. Zij, vader en dochter, . . .
1934-11-01 Uit Tijdschriften: Wie doet er op dit ogenblik niet aan spreekkoor? (Anon.)
  • . . . naar het klooster van Maryse Wendling van het Théatre Pigalle (Parijs) en van de bekeering van den Amerikaanschen tooneelacteur E. O'Neill . Het is een meditatie voor de ziel en tevens voor het kunst-geweten. Verder nog een flinke bespreking van A. Verheyen 's «Elckerlijc» . . .
1938-11-30 Dr. J.O. De Gruyter (Willem Putman)
  • . . . ik dood ga : de Faust, 'n groot deel van Shakespeare , Aischylos , en ook nog eenige moderne stukken van O'Neill , Shaw , Strindberg . Voor de rest zal ik hier blijven, als men mij niet buitenschopt. Wij moeten hier blijven. Wij staan . . .