Advanced Search found 3 item(s) featuring "Eugène Labiche"

1926-08-23 TOONEELHERVORMINGEN I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . voren treedt en ook op het tooneel eene omwenteling voorbereidt. Nog heerschen in Frankrijk Sardou , Dumas , Augier , Labiche . Doch zij zijn reeds eene reactie tegen het romantisme, dat in 1886 gefnuikt wordt door Antoine met zijn " Théâtre libre ", . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
  • . . . hier eveneens kunnen overschrijven. Eindelijk zullen er Fransch-klassieke werken zijn van Molière , Marivaux , Beaumarchais , Balzac , Labiche en Becque . Denk hierbij niet, o Hollanders, die van winter Brussel bezoekt, vermoedelijk in even grooten getale als van zomer, en wien . . .
1926-03-13 Ernest W. Schmidt en het blijspel (Lode Monteyne)
  • . . . de Russen hun Ostrovski , die toch niet zoo heel erg beter schreef dan onze Van Peene , de Franschen hun Labiche , welke als kunstenaar toch niet zooveel hooger stond dan onze Hendrickx , de Denen hun Holberg , zijn blijven lezen en vereeren, . . .