Advanced Search found 1 item(s) featuring "De Vlaamsche Vrienden"

1920-10-24 Tooneelwedstrijd te Leuven (T.B.)
  • . . . de opvoering van "Weldoeners der Menschheid" door F. Filippi en "In de Praktijk" door M. Emants . De spelende maatschappij was " De Vlaamsche Vrienden " van Berchem. Er was tamelijk veel volk, hoewel Leuvenaars, over 't algemeen, niet hoog oploopen met kunsttooneel. Zij ook aangemerkt, dat der . . .
  • . . . minste aan het visueel kunstgenot, wat ook een factor is, die het oordeel vormt. Laat ik maar gauw zeggen, dat het flinke spel der Vlaamsche Vrienden dit tekort nochtans terecht hielp. Het drama was Ibseniaansch: eens te meer bewijzend, dat onze liefhebberskringen voorgoed vaarwel zeggen aan sensatiestukken. De spelers . . .