Advanced Search found 1 item(s) featuring "De Graeve"

1921-09-15 Driejaarlijksche wedstrijd voor Tooneelletterkunde: Tijdvakken 1913-1915 en 1916-1918: Het verslag van de Jury (Anon.)
  • . . . Scheltjens , Piet van Assche , Edm. Roeland , Balieus , Horemans , Crets , van Rooy , De Graeve , Coopman en Claeys , Van Overbeke , Sabbe , Martens , Schmidt en