Advanced Search found 1 item(s) featuring "Daan Sternefeld"

1934-05-08 De Bultenaar (J.V.G.)
  • . . . Blanche de Caylus (Dolly De Gruyter) om ten slotte de heel bijbezetting in eenzelfde woord van lof te vereenigen. Onder de leiding van Daan Sternefeld zorgde een tamelijk sterk, maar ietwat onzeker orkest voor de muzikale begeleiding, waardoor het succes nog sterker opgevoerd werd. Het applaus klonk evenwel . . .