Advanced Search found 1 item(s) featuring "De Noordstar"

1922-03-30 De Klapperbeentjes van Ern. W. Schmidt (Cr.)
  • . . . "De Klapperbeentjes" van Ern. W. Schmidt In " de Noordstar " te Brussel Over dit stuk dat met Putman 's "Stille Huis" den eersten prijs verwierf in den Prijskamp voor Tooneelletterkunde, door "
  • . . . de Noordstar " te Brussel Over dit stuk dat met Putman 's "Stille Huis" den eersten prijs verwierf in den Prijskamp voor Tooneelletterkunde, door " de Noordstar " uitgeschreven, liet de jury zich als volgt uit: "De Klapperbeentjes" is een spel vol geest en leven, vol van den echten humor, die . . .
  • . . . oordeel der jury. Dit stuk kwam Dinsdag avond voor het eerst op de planken in den Vlaamschen Schouwburg . De vertolking welke de Kon. Tooneelmaatschappij er van gaf verdient allen lof, en gerust mag gezegd dat regisseur, dekorschilder en spelers, de volle maat hunner krachten hebben gegeven om . . .