Advanced Search found 1 item(s) featuring "De Moedertaal"

1931-10-24 Tooneel. Tooneelkring "De Moedertaal", "Ik heb een mensch gedood" door Maurice Rostand (Victor J. Brunclair)
  • . . . TOONEELKRING « DE MOEDERTAAL » «Ik heb een Mensch gedood» door Maurice Rostand M. Rostand beschikt slechts over een zeer betrekkelijk talent, . . .
  • . . . Als stemming- en milieuteekening blijft het door de schaarschte I, aan dramatische hoogtepunten saai en te zeer beregend op tranerigheid dan werkelijk spannend. De «Moedertalers» hebben zich met volle toewijding in de bres gesteld om dit stuk te verdedigen. Zij wisten vlot samenspel te bereiken en muntten uit . . .
  • . . . zij een ietsje plankvaster, dan verkrijgen hun prestaties, ei zoo na de waarde die beroepsspelers ons kunnen bieden. Als het doek viel hadden de «Moedertalers» een welverdiend applaus voor samenspel en regie in ontvangst te nemen. V.J.B. . . .