Advanced Search found 1 item(s) featuring "Priester Cuppens"

1929-01-03 "De Heilige Nacht" te Moerkerke (Anon.)
  • . . . die hoofdzakelijk geplukt bij den grooten Joost van den Vondel en Dr Schaepman , bij Guido Gezelle en Priester Cuppens , op muzikaal gebied, in het "Suyverlyck Boecxken", een schat van Nederlandsche geestelijke Liederen, met klavier-begeleiding door Florimond van Duyse , alsook in . . .