Advanced Search found 1 item(s) featuring "Compagnia d'Arte"

1925-03-12 Tooneel in Vlaanderen: Frans Delbeke: "De Vrek" (Anon.)
  • . . . ook volstrekt vereischt is, dat deze advokaat een uitstekend acteur weze, een speler zooals Pirandello de vormen wil in zijne pas gestichte " Compagnia d'arte ". Eene niet te overbruggen kloof scheidt in dit werk vorm en opzet. Terwijl de geest zelf van het stuk ons denken doet aan . . .