Advanced Search found 2 item(s) featuring "Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort"

1919-05-09 Tooneel en muziek te Brussel (Karel Van de Woestijne)
  • . . . "Marouf, savetier du Caire" een meesterwerk te noemen. En het zet mij aan, vandaag "Candide" te herlezen. - Waarna ik, misschien, tot straf, Chamfort ter hand neem. N.R.C., 19 Mei 1919 . . . .
1920-05-08 JEROME EN JEAN THARAUD (Karel Van de Woestijne)
  • . . . beteekenis, dat het hart redenen heeft die buiten de rede staan. Rochefoucauld kijkt toe met een pessimistisch oog vol goedoverwogen levensbevatting. Chamfort heeft zijn eigene "méthode" bepaald: de beste kennis heeft men uit de rechtstreeksche ervaring, de verwerkte ervaring alleen kan tot de beste wijze van . . .