Advanced Search found 1 item(s) featuring "Constant Van Kerckhoven"

1922-03-07 Kon. Ned. Schouwburg Antwerpen: "Kwakzalvers" (M.)
  • . . . Antwerpsch tooneel nog niet rijp acht voor geestelijke leiding moet de directeurs-misère, die we al jaren doormaken, nog maar voor een periode bijteekenen. Van Kerkhoven in eer herstellen, is een lofwaardige bedoeling. Maar als men willekeurige daden van het vorige gemeentebestuur wil uitwisschen, had men b.v. met Dr . . .