Advanced Search found 1 item(s) featuring "Charles Méré"

1928 Ernest W. Schmidt: "Georges Fries" (Lode Monteyne)
  • . . . opgroeien, en waaraan zoowel diepte als perspectief ontbreekt. Fransche auteurs als de Bernstein van vóór den oorlog en ook de jongere Charles Méré , die het salonmelodrama poogden in eere te herstellen, heeft Schmidt willen evenaren. Hij is daarin wel geslaagd, zij het dan ook . . .