Advanced Search found 2 item(s) featuring "Bouffes Parisiens"

1923-01-16 Te Antwerpen: Koninklijke Vlaamsche Opera: "Hoffmann's Vertellingen" (L.O.)
  • . . . doel was. Wat hij zich als theaterondernemer afgesloofd heeft om dien droom te verwezenlijken, behoort tot het bovenmenschelijke. 't Publiek amuseerde hij met zijn " Théâtre des Bouffes parisiens " en diens filialen te Parijs en over heel de wereld. Zichzelf zocht hij er mede naar boven te tillen, om zich . . .
1933-09-29 In den Kon. Ned. Schouwburg. "De goede fee" door Franz Molnar (Victor J. Brunclair)
  • . . . Zij heeft over heel de lijn den toon gehouden van de «ingénue perverse» zooals we zulk type eveneens zagen in «Le roi Pausole» der Bouffes Parisiens , waar de vrouwelijke hoofdrol er op den toon der kinderlijkste onschuld de grofste insaniteiten uitflapte. Voor Ida Wasserman was het een heel kunstje . . .