Advanced Search found 2 item(s) featuring "Berten de Jonghe"

1928-02-18 Pieter Magerman: "Trekvogels" (Lode Monteyne)
  • . . . Edward Vermeulen , de niet algemeen genoeg gewaardeerde West-Vlaamsche romancier, stelde deze wroeters voor in zijn roman «Trimards», -- voor het tooneel bewerkt door Berten Dejonghe . Oneindig wranger is echter het beeld, dat Magerman ontworpen heeft van de verworpenheid en de noodlottige ontaarding, waarin de «Franschmans» leven. . . .
1928 Cyriel Verschaeve: "Jacob van Artevelde" (Lode Monteyne)
  • . . . voort van zijn grooten voorganger Albrecht Rodenbach , die in zijn «Gudrun» had voorspeld hoe uit houwe trouw, Moerland zou herboren worden. Berten had in den prologus van het door hem naar Delcroix «herwrochte» stuk «Philippina van Vlaanderen» het doelwit bepaald, dat hij met zijn . . .