Advanced Search found 2 item(s) featuring "Aristophanes"

1928-04-27 Een belovend jong regisseur: Lode Geysen (Paul de Mont)
  • . . . heb Reinaert destijds gezien, bij de Meester . Niet lang geleden woonde ik te Parijs een vertoning bij van «Les oiseaux» van Aristofanes , bewerker Bernard Zimmer , regisseur Charles Dullin , de befaamde direkteur en kino-speler, die velen zullen bewonderd hebben als Louis XI in . . .
1931-10-18 Odiel Daem en "Ghéonkring" (LUDO)
  • . . . van Molière , "Maria's Boodschap" van Claudel , in een andere opvatting dan die van het Vlaamsche Volkstooneel , "Lysistrata" van Aristophanes , een geweldige en nog altijd aktueele satyre op de vrouw, misschien "L'invitation au voyage" van Jean-Jacques Bernard , van de fijnste stemmingskunst die . . .