Advanced Search found 1 item(s) featuring "Apollokring"

1932-01-22 Katholiek Tooneel: Een gala-vertooning van "Seppel" in de nieuwe feestzaal van "Het Volk" te Gent: Creatie van "Veva" van Jef Crick (Anon.)
  • . . . de nieuwe feestzaal van " Het Volk " te Gent: Creatie van "Veva" van Jef Crick Zondag l.l. voerde de Katholieke Tooneelgilde " Apollo " het gekend zangspel van Hullebroeck en Devriendt op in de nieuwe tooneelzaal (zaal "Senator Eylenbosch), Poel. Deze feestzaal van den . . .
  • . . . tooneelgezelschappen. De mooie dansen en rythmische oefeningen, onder leiding van Dr Verdonck, werden ook algemeen toegejuicht. Zoo groot is inmiddels de vertooning van den Apollo-kring , dat thans ook Zondag, 24 deze, een derde opvoering gaan zal, om 2 uur namiddig zeer stipt. Andermaal een volle zaal en volle bijval . . .