Advanced Search found 1 item(s) featuring "Adriaan Willem Gerrit Van Riemsdijk"

1921-09-05 Se non è vero (Anon.)
  • . . . niet waar is, dan zou het toch verschrikkelijk wezen bij aldien het waar was". Zoo meen ik den titel te mogen begrijpen. Jhr. A.W.G. Van Riemsdijk , terzijde gestaan door Cyr. Buyste , die over het hollandsche stuk soms onmiskenbaar een vlaamsche kleurlap legt, heeft hier het zoo . . .