Advanced Search found 2 item(s) featuring "Anton Wildgans"

1931-10-18 Odiel Daem en "Ghéonkring" (LUDO)
  • . . . de gloed afketst op dikke glazen van een Harold Lloyd-hoornen bril. WAT REEDS VOORBIJ IS Van eerst af, werd ingezet met "Cain" van Anton Wildgans , gevolgd door Hegenscheidt 's "Starkadd". "Het Salzburger Wereldtheater" van Hugo van Hofmannsthal in de uitstekende vertaling van E. H.
1924-10-04 Marieken van Nijmegen in "De Nieuwe Spieghel", Brussel (Willem Putman)
  • . . . afgereisd -- welke tocht mag genoemd de eerste poging tot beschaving van het Vlaamsch publiek. Hij speelde Shaw , Schnitzler , Wildgans , Ghéon , Fabricius ; en wat in onze officieele stadsschouwburgen werd onthaald op een pretentieus niet-begrijpen vond ingang bij plattelandsche toeschouwers. . . .