Advanced Search found 2 item(s) featuring "Ambroise Thomas"

1926-06-28 HAMLET TE GENT III (Karel Van de Woestijne)
  • . . . van zijne vertolking. Psychologisch uitdiepen van karakter aan karakter mocht natuurlijk niet uitblijven: dan had men immers evengoed de opera kunnen spelen, die Ambroise Thomas van Hamlet heeft gemaakt. Dat uitdiepen mocht echter geen enkel personnage ten koste van een ander personnage op het voorplan brengen, behalve dan . . .
1926 Alfred Hegenscheidt: "Starkadd" (Lode Monteyne)
  • . . . dat min of meer herinnert aan hetgeen de Shakespeariaansche Hamlet-figuur overkomt, wanneer zij omsponnen wordt met de weekheid van de muziek van een Ambroise Thomas . Het is, in verband met deze vooruitzetting, wellicht niet ongewenscht, ter-loops na te gaan, in welke omstandigheden het drama ontstond. Em. . . .