Advanced Search found 2 item(s) featuring "André Salmon"

1921-06-27 Tooneel te Brussel (Karel Van de Woestijne)
  • . . . te blikken als naar eene zorgelooze en gelukkige jeugd.... Die confrontatie van eene geestelijke élite - schrijvers als een Carco , een Salmon , na een Charles Henry Hirsch en enkele anderen, die minder talent hebben - met een wereldje, dat hen, burgerlijk gesproken, niet gelijkt . . .
1921-08-26 EEN RUSSISCH DICHTER AAN DE VLAAMSE KUST III (Karel Van de Woestijne)
  • . . . literatuur, inzonderheid de Fransche, tot en met de jongste, reeds geëvolueerde vertegenwoordigers van het symbolisme, een Guillaume Apollinaire , bijvoorbeeld, en een André Salmon . Doch, daar werd ineens alles stop gezet, en wij - het dient erkend - die gaarne op invloeden teerden en er rond voor . . .