Advanced Search found 1 item(s) featuring "André Erneste Modeste Grétry"

1921-07-27 MUZIEK TE OOSTENDE II (Karel Van de Woestijne)
  • . . . een Belgisch-nationale feestdag was, bracht ons eene veel grootere, en voor mijn part nog aangenamere verrassing: de uitvoering van twee lyrische comedies van Grétry , "L'Epreuve villageoise" en "les Deux Avares", in den Grooten Schouwburg . Laat ik u zeggen, dat deze Groote Schouwburg feitelijk een . . .
  • . . . die vernieuwd, niettemin met al den eerbied werd voorgedragen, dien hij verdient, - waarom schenkt Brussel en zijn nationaal opera-tooneel ons den nationalen Grétry niet terug? Men heeft onlangs dezes geschriften verzameld en uitgegeven: voor velen een verrassing om de diepte en eigenaardigheid van dit kunstenaarsgemoed. Wanneer volgt . . .
  • . . . terug? Men heeft onlangs dezes geschriften verzameld en uitgegeven: voor velen een verrassing om de diepte en eigenaardigheid van dit kunstenaarsgemoed. Wanneer volgt Grétry 's muziek, die men zoo weinig kent, als men "Zémire et Azor" uitzondert? Te Brussel, evenzeer als te Oostende, zou men heel goed wat rust, . . .
  • . . . menuet, een wals op een optocht van marionetten, er is een pathetisch liefdesduo en er is zelfs een doodmarsch. Het herinnert toevallig aan Grétry , meer nog aan Waliaansche achttiend-eeuwers. Doch waar het begint met allen mogelijken ernst, merkt men algauw dat Ensor het zelf niet zoo . . .