Advanced Search found 1 item(s) featuring "Ashley Dukes"

1926-12-12 Tooneel te Brussel: "Slaet op den Trommele" ("The Song of Drums") van Ashley Dukes (Anon.)
  • . . . Tooneel te Brussel. Slaet op den Trommele ("The Song of Drums") van Ashley Dukes . Vlaamsche Schouwburg . Brussel, December. (Particuliere correspondentie.) Een episode uit De Coster 's beroemd boek: Tijl Uilespiegel. Terecht mocht . . .
  • . . . Vlaamschen Schouwburg , waar het gecreëerd werd. In de Engelsche tooneelbladen is heel wat belang gegeven aan dit incident, te meer door Ashley Dukes alles, behalve een onbekende is. Werk van hem werd maandenlang te Londen gespeeld-- en op dit oogenblik wordt de première van het hier . . .
  • . . . "Chez Chanteclair' in Van de Velde 's Tijl. Maar als wij verder vergelijken, wint Van de Velde het zeker op Ashley Dukes (wat dit bedrijf betreft) en wint Johan de Meester Jr. het op Arie van den Heuvel , van wien wij . . .