Advanced Search found 1 item(s) featuring "Auguste Anicet-Bourgeois"

1934-05-08 De Bultenaar (J.V.G.)
  • . . . Te Antwerpen, Koninklijke Nederlandsche schouwburg : "De Bultenaar" door Bourgeois en Féval De verwachtingen die het Consortium der Artisten gebouwd heeft op de vroeger-succes-draken om de belangstelling van het publiek . . .